Na slovenskom trhu pôsobí spoločnosť IB REIN už od roku 1994. Našim hlavným zameraním je poskytovanie profesionálnych čistiacich služieb pre široký sortiment. Čistíme pre domácnosti, byty, firmy, ale aj pre priemysel, výrobu či komunálnu sféru. Snažíme sa pokryť široké spektrum služieb, pričom všade, kde to charakter prác dovoľuje, uprednostňujeme ekologické čistiace postupy, ktoré neznečisťujú prírodu, ani životné prostredie.Zistite, v čom spočívajú naše služby súvisiace s čistením žúmp a odhaľte, akým spôsobom čistíme žumpy, nádrže a kanalizácie. Pozornosť zároveň venujeme aj príbuzným službám, vrátane krtkovania, monitoringu a iných podobne zameraných činností. Na čo je potrebné myslieť pri čistení žumpy?
Jednou z našich poskytovaných služieb je čistenie žumpy, prostredníctvom našej havarijnej a poruchovej služby dostupnej pre viaceré slovenské mestá a ich blízke okolie. Alternatívne si môžete hovnocuc a ďalšie zariadenia určené na vývoz žumpy zadovážiť aj v našej požičovni techniky, pokiaľ sa rozhodnete riešiť otázku upchatej žumpy svojpomocne.

Nielen v dôsledku dažďov a iných poveternostných vplyvov sa žumpy zapĺňajú blatom, kalom aj odpadovou vodou, ktorá môže byť dokonca zdraviu škodlivá. Preto je vhodnejšie prenechať činnosti, ako sú odvoz a likvidácia kalovej znečistenej vody odborníkom, ktorí disponujú dostatočnými skúsenosťami a zároveň aj primeraným technickým vybavením na to, aby zvážili, aký postup a technika je pre konkrétnu žumpu, odtok, vodovodné potrubie či kanalizačný systém najvhodnejším riešením.

Ako čistíme kanalizácie, podzemné priestory a nádrže?
Pri našej práci sa snažíme vyhýbať aplikácii agresívnych čistiacich prostriedkov s vysokým obsahom chemických látok a radšej dávame prednosť vysokému tlaku horúcej vody, ktorý je dostatočný, ba dokonca aj viac efektívny. Takéto čistenie vysokým tlakom horúcej vody je navyše maximálne ekologický, neznečisťuje ani nekontaminuje okolité prostredie, prírodu, či životné prostredie. Voda, ktorou čistíme dosahuje teplotu až 90 stupňov Celzia a do znečistenej žumpy, respektíve kanalizačného systému sa dostáva prostredníctvom našich kvalitných tlakových čističov. Vykonávame profesionálne krtkovanie, či už vodné alebo mechanické, a to v potrubiach až do rozmeru 40 metrov. Či už pre firemné potreby alebo pre vlastníkov rodinných domov, k dispozícii sme pre každého.

Podobne nepríjemná ako odpadová voda zo žumpy dokáže byť kalová, či bahnová voda, ktorá môže znečisťovať nielen podzemné priestory ako sú komory a pivnice, ale aj garáže, výrobné alebo priemyselné sklady, a iné podobné priestory. Naše čistiace práce dokážu z týchto priestorov odstrániť aj odolné znečistenie a zanechať konkrétne miestnosti čisté a pripravené na ďalšie použitie. Horúca voda mimo čistiaceho účinku má i dezinfekčný, likviduje všetky vírusy, baktérie, mikroorganizmy a choroboplodné zárodky, ktoré by mohli byť škodlivé pre ľudské zdravie a okolité prostredie.

V neposlednom rade by sme vašu pozornosť chceli zamerať na čistenie nádrží, či už máme na mysli veľkokapacitné, objemové alebo retenčné nádrže, z ktorých najčastejšie odstraňujeme bahnovú vodu a chemické znečistenie. Prvým krokom je odsatie znečistenia, respektíve nahromadenej kalovej vody a druhým samotné čistiace práce s pomocou kvalitných tlakových čističov na báze silného tlaku horúcej vody.  

Naše služby v oblasti čistenia, čerpania a odsávania kalovej, bahnovej a znečistenej vody, odvozu a likvidácii odpadovej vody zo žúmp, kanalizácii, potrubného systému vám vieme bez problémov poskytnúť pre mestá a ich blízke okolie: Bratislava, Malacky, Holíč, Senica, Skalica, Myjava, Pezinok, Modra, Senec, Šamorín, Galanta, Dunajská Streda, Trnava, Veľký Meder, Sereď, Šaľa, Nitra, Komárno, Trenčín, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Bytča, Považská Bystrica, Žilina, Poprad, Košice, Michalovce, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Prievidza, Zvolen, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Levoča, Levice, Zlaté Moravce, Veľký Krtíš, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Topoľčany, Handlová, Čadca, Detva, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Dubnica nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Brezno, Dolný Kubín, Trebišov, Kysucké Nové Mesto, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Humenné, Bardejov, Vranov nad Topľou, Snina.