ÚČINNÁ DEZINFEKCIA AKO OCHRANA PRE NAŠE ZDRAVIE
 
Vedeli ste o tom, že pokiaľ dezinfekcia nie je vykonávaná správne a s vhodnými čistiacimi prostriedkami, míňa sa svojmu účinku? Preto vám ponúkame niekoľko praktických tipov, s ktorými zvládnete vykonať bezproblémovú a hlavne efektívnu dezinfekciu v domácnosti. Firma IB REIN ponúka profesionálne čistiace služby zamerané na maximálny detail. Detail rozhoduje o kvalite. Čo je dezinfekcia a ako často ju vykonávať?
Na začiatok si je dôležité uvedomiť si, na čo sa vlastne pojem dezinfekcia vzťahuje. V jednoduchosti by sa dalo povedať, že je procesom, ktorého hlavnou úlohou je odstránenie respektíve likvidácia baktérií a mikroorganizmov, ktoré sa môžu vyskytovať na jednotlivých typoch povrchov. Zatiaľčo bežná špina a škvrny sa dajú jednoducho odstrániť s pomocou čistej vody, pri dezinfekcii voda samotná nemusí byť vždy postačujúca a preto sa táto činnosť spolieha na rôzne chemické čistiace prostriedky. Existuje samozrejme značné množstvo čistiacich produktov, z ktorých niektoré majú pomerne všestranné použitie, zatiaľčo iné sú určené pre konkrétny materiál, ako je napríklad sklo, plast alebo drevo.

Polymérová dezinfekcia vhodná pre interné priestory


Čo sa týka odporúčanej frekvencie, v ideálnom prípade by mala byť dezinfekcia vykonávaná na dennej báze a to predovšetkým pri predmetoch, ktoré beriete do rúk v priebehu dňa opakovane alebo s ktorými prichádzajú do styku viaceré osoby, či už vo vašej domácnosti alebo v kancelárii. Niektoré typy povrchov sa stávajú ľahšou obeťou baktérií a vírusov, vzhľadom k tomu, že choroboplodné zárodky na nich vydržia oveľa dlhšie. To platí napríklad v prípade hladkých kľučiek na dverách, zatiaľčo na peniazoch, papieri či textile nemajú dlhú životnosť vzhľadom k poróvitosti týchto predmetov a materiálov.

Dezinfekcia v dnešnej dobe
Je teda očividné, že pri dezinfekcii si niektoré povrchy vyžadujú viac pozornosti ako iné. Podľa názoru mnohých špecialistov je prvoradé zamerať sa popri spomenutých kľučkách taktiež na diaľkový ovládač, mobil, počítačovú klávesnicu a myš, teda objekty, ktorých sa často dotýkame a neskôr sa mnohí z nás následne dotkneme našich očí, úst alebo nosa bez toho, že by si sme si predtým umyli ruky. Podobná činnosť je pre nás tak bezprostredná, že si mnohokrát ani neuvedomujeme, že niečo podobné spravíme a preto by sme dezinfekciu týchto objektov rozhodne nemali podceniť.

Na druhej strane klasické dezinfekčné prostriedky obsahujúce alkohol by pri elektronických zariadeniach typu mobil či tablet mohli viesť k ich poškodeniu a preto je pri nich vhodnejšie spoľahnúť sa na použitie špeciálnych čistiacich prostriedkov určených pre tieto zariadenia a nanesených s pomocou handričky z mikrovlákna. Aby ste znížili riziko poškodenia na minimum, nevynechajte vypnutie mobilu respektíve tabletu pred jeho čistením.

Na čo pri dezinfekcii nezabúdať
Ideálnym prostredím pre rozmnožovanie baktérií a vírusov sú tiež priestory so zvýšeným stupňom vlhkosti, ako sú hlavne umývadlá a toalety. Preto by ste mali celú kúpeľňu pravidelne podrobiť komplexnej dezinfekcii. K tomuto účelu vám poslúžia čistiace prostriedky s obsahom alkoholu minimálne 70 percent prípadne bežne dostupné Savo. Pokiaľ sa obávate zachytenia choroboplodných zárodkov na oblečení, jednotlivé kúsky môžete prať v práčke, ideálne však za najvyššej teploty a s využitím cyklu pre obzvlášť špinavé prádlo, pokiaľ vaše práčka takýmto cyklom disponuje.  

Dezinfekcia sa spočiatku môže zdať príliš zdĺhavá a zbytočne komplikovaná v porovnaní s bežným čistením, len čo si však na ňu zvyknete a vypestujete si základné dezinfekčné návyky, pôjde vám ľahko od ruky. Na záver je dôležité zdôrazniť, že kvalitná dezinfekcia by nemohla byť kompletná bez primeranej osobnej hygieny, ktorá zahŕňa nielen pravidelné umývanie rúk vodou a mydlom, ale aj vyhýbanie sa kontaktu s tvárou, pokiaľ vaše ruky nie sú čisté a to obzvlášť platí pre oblasť očí, úst a nosa.
 
Dezinfekčné práce vykonávame v nasledovných mestách a ich blízkych okoliach: Bratislava, Malacky, Senica, Trnava, Senec, Pezinok, Trnava, Trenčín, Nitra, Nové Zámky, Žilina, Dunajská Streda, Šamorín, Ružomberok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno, Čadca, Dolný Kubín, Banská Bystrica.

Naše kompletné portfólio nájdete na web stránkach
www.ibrein.sk
www.perfektnepodlahy.sk
www.tryskaniesuchymladom.sk
www.industrialcleaning.sk
www.bratislavskahavarijna.sk
www.krtkovaniemonitoring.sk

 
Ak máte záujem o naše služby alebo si neviete rady pri čistení, tak nás neváhajte kontaktovať.