IB REIN je slovenská rodinná firma, ktorá podniká od roku 1994. Zameriavame sa na čistiace práce a upratovanie v priemysle a komunálnej sfére. Dbáme na čistotu a poriadok na verejných, komerčných a administratívnych priestoroch. Zakladáme si na rýchlom servise, flexibilite a kvalitných službách. Zamestnanci našej firmy sú vzdelaní, lojálni a pracovití ľudia. Obchodníci vytrvalo pracujú v teréne, objektoví manažéri spoľahlivo riadia chod každej budovy. Vedenie firmy považuje za základ rozvoja firmy inovatívny prístup. Medzi cnosti firmy, na ktorých si zakladáme sú vytrvalosť, dôvera, trpezlivosť, oduševnenie, 100% kvalita práce a vzdelanie. Sme zameraní na detail. Detail rozhoduje o kvalite.

Ekologický aspekt 
Naša firma vsadila do svojho portfólia ekologické čistiace služby zámerne. Nikto nám to nekázal. Na jednej strane máme radi prírodu, na druhej strane budujeme inovatívne technológie, ktoré čistia a dezinfikujú horúcou parou, horúcou vodu, suchým ľadom, laserom a špeciálnou strojovou technikou. 

Naše profesionálne ekologické čistiace služby
Čistenie solárnych panelov horúcou vodou
Čistenie a dezinfekcia verejných priestranstiev horúcou vodu a horúcou parou
Tryskanie suchým ľadom
Diamantové čistenie kamenných povrchov
Odstraňovanie buriny horúcou vodou
Čistenie laserom

Viac o našich službách sa dozviete na web stránkach:
https://www.industrialcleaning.sk/sk

https://www.pieskovanietryskanie.sk/

https://www.perfektnepodlahy.sk/

https://www.superreinigung.at/Oblasti pôsobenia

 
Industriálne výrobné podniky
Administratívne budovy a Business centrá
Automobilový a elektrotechnický priemysel
Komunálna sféra
Stavebníctvo
Poľnohospodárstvo
Doprava
Maloobchod
Hotely a reštaurácie