Čistiace a upratovacie služby

IB REIN je slovenská rodinná firma s dlhoročnou tradíciou v podnikaní so službami. Naším zameraním sú čistiace práce a upratovanie v priemysle a komunálnej sfére. Od roku 1994 sa staráme o čistotu a poriadok verejných, komerčných a administratívnych priestorov. Dôležitý je pre nás rýchly servis, flexibilita a kvalitné služby. Naša firma zamestnáva vzdelaných, lojálnych a pracovitých ľudí. Obchodníci vytrvalo pracujú v teréne, objektoví manažéri spoľahlivo riadia chod každej budovy a pre vedenie firmy je inovatívny prístup základom rozvoja firmy. Firma si zakladá na dôležitých hodnotách a cnostiach, ktorými sú vytrvalosť, dôvera, oduševnenie, trpezlivosť,100% kvalita práce a vzdelanie. Detail je naším zameraním, detail rozhoduje o kvalite.