VYSÁVANIE PRE PRIEMYSELNÉ ODVETVIA

Ako určite viete, vysávanie sa používa nielen v domácnostiach, ale aj firemných prevádzkach a industriálnej oblasti, kde má široké spektrum použitia. Overte si, čo všetko si možno pod priemyselným vysávaním možno predstaviť.

Firma  IB REIN ponúka vysávanie veľkého množstva prachu v priemysle. Odsávame explozívne a nebezpečné častice. Čistíme povrch suchým ľadom a metódami pre dosiahnutie najlepšieho výsledku. 


 
Špecifiká vysávania v priemysle
Existuje veľké množstvo priemyselných odvetví a je preto potrebné, aby sa proces vysávania respektíve odsávania prispôsobil odvetviu, v ktorom bude využívaný. Jednotlivé postupy a použité zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od toho, či je potrebné vysávať jemný prach alebo naopak kvapalné látky. Iné stroje sa špecializujú na nečistoty väčšieho rozsahu a ďalšie sú primárne určené pre vysávanie pevných predmetov. V každom prípade vám však ponúkajú precízne a do najmenších detailov vykonanú prácu.

Čisté prostredie, ktoré sa dá vysávaním dosiahnuť je jedným z aspektov, ktoré majú podiel na výslednej kvalite produkovaných výrobkov a následnom zisku prevádzky. Je preto dôležité ju nezanedbať, ale naopak prikladať jej primeraný význam a pracovať s profesionálnymi vysávačmi od uznávaných výrobcov.

Firma IB REIN ponúka špecializované čistiace služby pre rôzne priemyselné oblasti. Neváhajte si pozrieť naše portfólio.
 
Vysávač vhodný pre rozličné sektory
Vhodne zvolený priemyselný vysávač by mal byť dostatočne odolný a vyrobený z pevného materiálu, aby sa tak zaistila jeho dlhodobá životnosť. Musí byť primerane silný a schopný byť k dispozícii aj v prípade prevádzky pracujúcej na ti zmeny. Pri vysávaní látok, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ľudské zdravie si dajte záležať na tom, aby ste používali špeciálny bezpečnostný vysávač. V prípade záujmu sú k dispozícii taktiež postupy pre vysávanie či odsávania v stacionárnej prevádzke.

V priemysle sa vysávače využívajú napríklad pre čistenie priestorov od prachu a práškov, kovových pilín, vláknových kompozitov, granulátov či rôznych olejov alebo chladiacich kvapalín. Pracujú s nimi odborní pracovníci v strojárstve, metalurgii, pri spracúvaní skla, dreva, kameňa a kovov či produkcii automobilov, nábytku, potravín, papiera alebo predmetov z plastov a gumy.  Podobne sú bežne súčasťou komunálnej techniky či zariadení čistiacich stroje v rámci farmaceutického a chemického priemyslu.

 
Ak máte záujem o naše služby alebo si neviete rady pri čistení, tak nás neváhajte kontaktovať.