Autorské právo / značky


Všetky obrázky, texty, grafiky, fotky, videá a iné dokumenty, ktoré sú zverejnené na webstránkach IB REIN alebo kdekoľvek v online alebo tlačenej forme, v dokumentoch, portáloch, sociálnych sietiach, na strojoch a technike podliehajú ochrannej známke autorským právom. Všetky fotky a videá natočené a nasnímané firemnými telefónmi alebo zariadeniami počas prác IB REIN podliehajú autorským právam firme IB REIN.

Kopírovanie alebo reprodukovanie nie je možné.

Zároveň spoločnosť IB REIN s.r.o nepovoľuje kopírovať, spracovávať a využívať na osobné účely videá a fotky v majetku IB REIN.
 

Logo spoločnosti IB REIN s.r.o


Logo spoločnosti IB REIN s.r.o a slovný výraz je chránenou značkou.