Facility management, správa budov a upratovanie

Management správy budov
Profesionálna čistiaca a upratovacia firma IB Rein ponúka pre podporu firiem, budov, objektov, menších i väčších komplexov, centier a stredísk správu budov. Poskytujeme profesionálne riadenie, údržbu a správu budov, tzv. Facility Management. Do našich radov sme vniesli pridanú hodnotu správy budov. Sme firma, ktorá podniká od roku 1990. Popri upratovaní a čistení ponúkame rôzne doplnkové služby, ktoré využijeme pri čistení a riadení externého a interného prostredia budovy. Správu budov delíme na interné a externé riadenie budov.

Hlavné 3 segmenty, ktorým sa venujeme pri internom a externom facility manažmente budov
Čistiace práce a správa administratívnych, komerčných budov, areálov
Čistiace práce priemyselných firiem, hál, skladov, logistických centier
Čistiace práce v komunálnej sfére pre mestá a obce na SlovenskuUpratovanie firiem, priemyselných hál, verejný a komerčných priestorov
Firma IB REIN ponúka od roku 1990 čistenie a upratovanie všade tam, kde treba čistiť alebo upratovať. V zásade sa venujeme upratovaniu firiem, či už sa jedná o spoločnosti v kanceláriách alebo priemyselných halách. V neposlednom rade čistíme, zametáme, kosíme a staráme sa o poriadok na verejných priestranstvách. Čistiace práce vykonávame v externom a internom prostredí. Svoje služby mierime aj na citlivé miesta, ako je potravinársky alebo výrobný priemysel, kde treba dodržiavať tvrdé normy a smernice. Vplyvom našich skúseností predkladáme niektoré naše služby. Všetky čistiace služby sú orientované na čistenie a údržbu daných zariadení. Od roku 2024 poskytujeme aj laserové čistenie. Jedná sa o patentované služby zamerané na renováciu a čistenie rôznych typov povrchov. 

Priemyselné čistiace služby a služby zamerané pre komunálnu sféru
čistenie suchým ľadom
renovácia podláh a povrchov
pieskovanie a úprava betónu
čistenie solárnych panelov
odstránenie buriny horúcou vodou
Laserové pulzné čistenie

Interný a externý facility manažment budov
Interná správa budov
Interná potreba správy budovy je záležitosťou, ktorá spadá pod určitý komplexný systém riadiacich činností. Ako sme už napísali vyššie, ponúkame čistiace práce a upratovanie pre budovy, priemyselné haly a v neposlednom rade aj komunálnu sféru. K týmto službám sme pripojili internú správu budov. Vieme vyriešiť niektoré drobné opravy a spravovať nehnuteľnosť po jej kvalitatívnej stránke. Disponujeme rôznymi službami, ktoré sú zamerané na čistenie a údržbu povrchov. 
 
 • Profesionálne čistiace služby/upratovanie, výškové umývanie okien, dodávanie hygienických potrieb
 • Bežná údržba a opravy, pravidelná údržba technologických zariadení
 • Havarijná služba, čistenie a monitoring potrubných systémov
 • Čistenie a diagnostika klimatizácie a vzduchotechniky
 • Strojové čistenie eskalátorov a ich údržba
 • Dezinfekcia a deratizácia
 • Pravidelné čistenie vzduchu v miestnostiach a priestoroch
 • Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
 • Renovácia a údržba podláh a vertikálnych povrchov
 • Maliarske práce

Externá správa budov
Správa budov v externom prostredí si vyžaduje rozsiahlejšie činnosti. Medzi rôzne práce, či už čistiace alebo práce pre údržbu ponúkame vybraný koncept činností. Staráme sa o zeleň, kosíme a mulčujeme. Vieme sa postarať o pekný rez kríkov a menších stromčekov. V zásade vieme odburiniť priestor a zasiať novú trávu. Veľké haly a logistické centrá disponujú značným veľkým priestorom. Tento priestor vieme obhospodarovať, či už čistením alebo údržbou a riadením. 

 • Kosenie a údržba trávnikov, zelene, rezanie kríkov
 • Odstránenie buriny a žuvačiek, údržba zelene
 • Strojové zametanie exteriéru
 • Zimná údržba
 • Kontrola technických zariadení
 • Zabezpečenie čistoty areálu 

Dôvody vsadenia správy budov do nášho portfólia
Budovy, priemyselné haly a verejné priestranstvá potrebujú kvalitné riadenie a údržbu priestorov, či už sa jedná o technické alebo netechnické zariadenia. Kontrola, údržba a pravidelné reporty vnímame ako pozitívnu spätnú väzbu pre riadenie a koordináciu budov. Snažíme sa predložiť kompletný koncept riadenia, vedenia a údržby. Chceme vykonávať čistiace služby tak, aby každá budova alebo areál boli pekné a upravené. 

Firma IB REIN podniká od roku 1990 na území Slovenska a Rakúska. Sme spoločnosť, ktorá ponúka kvalitné služby a máme bohatú históriu našej firmy. Sme súkromná firma rodinne založená, ktorá sa snaží používať pri výkone svojich prác patentované čistiace služby a technológie. Chceme poskytovať pre malé, stredne veľké a veľké firmy kvalitné služby. 
 
Čo zabezpečíme v rámci facility managementu/správy budov?
Vďaka našej službe správa budov a komplexov odbremeníme vlastníkov budov od starostí, ktoré sa týkajú chodu komplexu. Kontroly, revízie, upratovanie, kosenie a kompletná údržba prechádza pod naše ruky. Mesačné a ročné reporty, štatistiky, ekonomický dopad a mnohé iné ukazovatele riešime na mesačnej alebo ročnej báze.

 
Objekty, ktorým sa venujeme v oblasti facility managementu a správy budov:
 • Administratívne budovy, kancelárske priestory, firmy a firemné priestory
 • Komerčné a biznis centrá, komplexy
 • Polyfunkčné objekty a budovy
 • Kongresové centrá
 • Obchodné a nákupné centrá, siete prevádzok
 • Viacúčelové centrá a strediská
 • Verejný sektor, verejná správa, objekty štátnej správy a samosprávy
 • Logistika a logistické centrá
 • Sklady, skladové priestory
 • Priemyselné areály, priemyselné a výrobné haly
 • Hotely, penzióny, ubytovacie zariadenia
 • Športové komplexy a športové zariadenia

Profesionálne čistiace práce, upratovanie a správu budov vykonávame na území západného a stredného Slovenska pre nasledovné mestá a ich okolia: Bratislava, Malacky, Stupava, Pezinok, Senec, Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Čadca, Zvolen, Banská Bystrica, ...
 
Neváhajte nás kontaktovať.