Firma IB REIN poskytuje od roku 1991 kvalitné pravidelné a čistiace práce pre rôznorodé oblasti národného hospodárstva na Slovensku. Špecializujeme sa na čistiace práce a upratovanie firiem pre nasledovné lokality: Dolná Streda, Sereď, Šoporňa, Močenok, Nitra, Ivanka pri Nitre, Veľký Lapáš, Vráble, Šala, Levice, Tlmače, Beladice, Tekovské Nemce, Zlaté Moravce, Nová Baňa, Žarnovica, Topoľčany, Partizánske, Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Handlová, Trnava, Nové Zámky, Komárno, Galanta, Dunajská Streda.

Zabezpečíme poriadok, čistotu a upratovanie firiem v administratívnych komerčných budovách, business centrách, priemyselných a výrobných budovách a v neposlednom rade poskytujeme čistiace práce pre mestá, obce na Slovensku pri údržbe a čistení verejných komunikácií a námestí.

Naše hlavné oblasti poskytovania čistiacich a upratovacích služieb pre oblasť Nitra:
 
 1. Čistenie, upratovanie a správa budov, firiem, kancelárií a business centier
 2. Čistenie, upratovanie, správa a výkon priemyselných čistiacich služieb v priemyselných parkoch, budovách, logistických centrách a v celom výrobnom a spracovateľskom sektore
 3. Komunálna sféra – údržba a čistenie verejných komunikácií, ciest, námestí vlakových staníc, čistenie solárnych panelov na budovách a poliach, odstraňovanie znečistenia na chodníkoch, kosenie, mulčovanie, odstraňovanie buriny horúcou vodou                                                                    

Ekologické odstránenie buriny vo vinohrade v obci Nemčiňany pri Nitre


Upratovanie firiem Nitra a okolie. Skúsenosti a história.

Naše skúseností s upratovaním firiem siahajú v prvom rade od roku 1991, kedy sa zrodila myšlienka zabezpečovania kvalitného čistiaceho a upratovacieho servisu pre firmy. Cielime upratovanie firiem na rôzne typy budov, prevádzok, areálov a hál. Upratovanie firiem je zamerané na malé, stredne veľké a veľké firmy, či už sa tiež jedná o budovy, business centrá, obytné komplexy- bytovky alebo akékoľvek stavby. V Nitre od roku 1991 čistíme haly, upratujeme kancelárie a firmy. Začínali sme s upratovaním priemyselných firiem hneď po vstupe Slovenska do EÚ.

Našou výhodou je zameranie sa na niektoré špecifické čistiace služby a tiež poskytujeme viacero doplnkových čistiacich služieb ako je čistenie a renovácia podláh. Systém nacenenia upratovania pre jednotlivé firmy spočíva vo fyzickej obhliadke priestorov, komunikácii a nastavenia upratovania do detailov. Následne komunikujeme ohľadne cenovej ponuky. Každý objekt disponuje objektovým vedúcim.
 


Špecifické doplnkové čistiace služby pre firmy
 
Odstránenie graffitov horúcou vodou v meste Nitra

 
Štandardné doplnkové čistiace služby pre firmy
 
 • Tepovanie kobercov na mokro alebo na sucho
 • Impregnácia kobercov, sedačiek a textílie
 • Umývanie okien demineralizovanou vodou
 • Dodávanie hygienických a čistiacich prostriedkov
 • Zabezpečenie darčekov, realizovanie eventov pre firmy

Facility manažment budovy – vybrané služby
 
 • Audio, video monitoring potrubí, kanalizačných systémov
 • Kosenie, letná a zimná údržba
 • Maliarske práce
 • Havarijná a poruchová služba
 • Trasovanie potrubia
 • Čistenie vzduchotechniky, monitoring potrubia Upratovací  servis pre firmy Nitra. Kde pôsobíme? Dôvody expanzie do Nitry?
 
Okolie Nitra sme si vybrali zámerne, pretože nám poskytuje dostatok budov, fabrík a areálov pre čistenie. Ešte pri samotnom vzniku firmy sme začínali blízko mesta Nitra, kedy mesto nemalo tak priemyselný charakter ako dnes. V Nitre poskytujeme štandardné upratovacie služby pre firmy, o ktorých sme písali vyššie. Našou pýchou je čistenia a renovácia podláh. Disponujeme špičkovou technikou, personálom pre dôkladné čistenie, brúsenie, leštenie, impregnáciu a renováciu elastických, drevených, kamenných, betónových a iných cementových podláh. V Nitre nás nájdete pri odstraňovaní grafitov, kosení, mulčovaní, odstraňovaní buriny horúcou vodou, .. . Firmy nás využijú pre dôkladný kvalitný upratovací a čistiaci servis.

 
Upratovanie a čistenie v priemysle Nitra
 
Priemyselný charakter mesta Nitra nám dodáva množstvo príležitostí pre vykonávanie čistiacich a upratovacích aktivít v priemyselných parkoch, areáloch a v širokom výrobnom priemysle. Čistíme haly, odprašujeme haly, čistíme fasády, umývame okná demineralizovanou vodou, poskytujeme priemyselné formy zametania pre odpratanie obrovského množstva odpadu, sme špičkovo vybavení pre čistenie a umývanie veľkých priemyselných hál, ktoré treba čistiť od oleja alebo gumového oteru. V priemyselných parkoch zvládame odsávať olej, čistiť solárne panely, otryskávať suchým ľadom alebo laserom.

Čistiaca technológia – čistenie laserom

Čistenie laserom je špičková inovatívna forma renovácie povrchov v priemysle. Odbúrame korózia, sadze, olej a kovové povrchy sú opäť čisté a pekné. Laserové čistenie je veľmi precízna metóda čistenia a obnovy povrchu. Je to naša čerešnička na torte v priemyselných čistiacich prácach.
 

Upratovanie a čistenie v komunálnej sfére pre mestá a obce
 
Firma IB REIN poskytuje zametanie a čistenie v externom prostredí. Naše priemyselné zametacie stroje sú vhodné na zametanie veľkých priestorov s obrovským objemom znečistenia. Odstraňujeme žuvačky a grafity ekologicky horúcou vodou. Zametáme lístie a prach z miest a ulíc. Dokážeme odprášiť veľké priemyselné sklady alebo haly. Našou výhodou je zameranie sa na ekologické čistiace služby, pretože čistíme v komunálnej sfére len horúcou vodou a parou.

Technické a personálne vybavenie firmy IB REIN
 
Technické kapacity budujeme postupným investovaním do čistiacich technológií už od roku 1991. Disponujeme malou a veľkou mechanizáciou, čistiacou technikou. Sme pripravení s laserovými čistiacimi strojmi v priemysle. Otryskávanie realizujeme s špičkovými strojmi pre tryskanie suchým ľadom alebo horúcou vodou. Priemyselné zametacie stroje nám umožňujú zametať obrovské objemy znečistenia. Umývacie automaty dôkladne umývajú a zametajú v jednom kroku.

Personálne vybavenie. Snažíme sa vyberať vhodných zamestnancov na čistenie a upratovanie. Darí sa nám, disponujeme mzdovým a personálnym oddelením. Pracujeme s vlastnou pracovnou silou. Snažíme sa motivovať zamestnancov rôznymi benefitmi. Zamestnanci sú povinne ologovaní.
 
Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktné informácie pre Nitru a okolie:
upratovanienitra@ibrein.sk alebo 0903 922 980